Boektip 10: Kleuters die net iets meer kunnen

Voor wie?

Ouders en professionele opvoeders, zoals leerkrachten.

Waarom lezen?

Het nieuwe schooljaar is begonnen, daarom komt dit keer een boek aan bod over kinderen die met frisse moed (en hopelijk veel plezier) aan hun schoolcarriere gaan beginnen!

Het begeleiden van een kleuter dat vooroploopt op bepaalde gebieden kan best een uitdaging zijn voor ouders en kleuterjuffen of meesters. Ik ben blij dat er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor de signalering van een ontwikkelingsvoorsprong bij een kind en voor zijn of haar specifieke behoeften. Elk kind zou zich op zijn of haar eigen tempo en niveau moeten kunnen ontwikkelen en dat geldt ook voor kleuters die bijvoorbeeld al veel meer interesse hebben in rekenen dan zijn of haar leeftijdgenootjes. Pientere kinderen kunnen zich soms ‘anders’ gaan voelen dan andere leerlingen, zich gaan vervelen of gaan onderpresteren, gedemotiveerd raken voor school, faalangst of psychosomatische klachten ontwikkelen, enzovoorts…. zelfs al in de kleuterklas! Elk kind ontwikkelt zich sprongsgewijs, maar een groot deel van het aantal ‘knappe kleuters’ blijkt een paar jaar later (hoog)begaafd te zijn en heeft dan soms steeds meer gedragsproblemen of aversie tegen school ontwikkeld door een gebrek aan (h)erkenning en een passende leeromgeving.

Het nieuwe boek ‘Kleuters die net iets meer kunnen; meer dan 400 tips voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong’ beschrijft ten eerste hoe je een ontwikkelingsvoorsprong bij een kind kunt herkennen en geeft heel veel praktische mogelijkheden voor differentiatie in de kleuterklas. De Vlaamse auteurs Ann Meersman en Kristin Stroobandt werken in het onderwijs en hun adviezen zijn dan ook erg inspirerend voor collega’s en ouders van een kind dat zich vlot ontwikkelt. Ze geven per speel- en leerhoek in de klas (zoals bouwhoek, tekenhoek, taalhoek, schrijfhoek, boekenhoek, enzovoorts) een arsenaal aan tips voor leuke, speelse, uitdagende ‘opdrachtjes’ en materialen voor een individueel kind of een groepje kinderen. Deze tips zijn natuurlijk thuis ook erg goed toe te passen!

Zo staan er ideeën in voor filosofische en verdiepende gesprekjes met het kind, een lijst met educatieve en coöperatieve spellen, tips voor ontdekkingen die het kind in zijn eigen laboratorium kan doen, kringspelletjes, kunstzinnige activiteiten, stappenplannen voor het maken van bouwconstructies… en ga zo maar door.

Het is dus een uitgebreid naslagwerk om af en toe eens open te slaan als je jouw eigen kind of een leerling in je klas iets nieuws en verrassends wil aanbieden. Het boek is dan ook zeker de moeite waard om in onze eigen ‘minibibliotheek’ voor ouders neer te zetten in de praktijkruimte!