Berichten

Workshop voor ouders: Oplossingsgericht opvoeden – 4 november 2015

Als ouder kun je je soms onzeker voelen in de opvoeding van je kind(eren). Om je hierbij te helpen, geven wij een actieve en praktische workshop om op een oplossingsgerichte manier naar je opvoedvaardigheden te kijken. Door zichtbaar te maken wat goed werkt in jouw gezin, ontstaan creatieve ideeën om bijvoorbeeld lastig gedrag bij te sturen. We helpen je bij het onderzoeken van je eigen oplossingen voor situaties. Ook laten we zien hoe je oplossingsgericht kunt communiceren met je kind. Een avond vol nieuwe inspiratie en concrete tips voor thuis!

In deze workshop leer je onder andere:

  • zicht op je opvoedkwaliteiten te verkrijgen en meer zelfvertrouwen op te doen.
  • wat werkt in jouw gezin en wat er goed gaat.
  • wat je concreet anders zou willen, aan de hand van de wondervraag.
  • hoe creativiteit en humor helpen in lastige opvoedsituaties.
  • je kind te helpen om zelf over oplossingen na te denken bij een probleem.
  • wat de kracht is van het geven van complimenten en hoe je dat kunt doen.
  • te leren kijken door de ogen van je kind vanuit zijn of haar ontwikkelingsfase.

Wanneer: Woensdagavond 4 november 2015
Tijdstip: Van 19:00 uur tot 21:30 uur
Koffie en thee staan klaar vanaf 18:45 uur.
Waar: Zweedsestraat 1, ruimte 10 te Zutphen
Kosten: €20,- per persoon
De workshop gaat door bij minimaal 6 deelnemers.

Je kunt je aanmelden via dit contactformulier. 

Aanmelden is mogelijk tot 1 november 2015.

Nieuwe Maan logoIlse van Huet

Orthopedagoog en beeldend therapeut
Praktijk Nieuwe Maan, Zutphen

Martin Meijer

Relatie- en gezinstherapeut
Logo Mind2OpenPraktijk Mind2Open, Goor

Groepstraining KICK-SoVa in het praktijkonderwijs

klei handenVanaf eind september geef ik op een school voor praktijkonderwijs 12 lessen KICK-SoVa: een kunstzinnige sociale vaardigheidstraining. KICK staat voor ‘Kunst in Contact met Kinderen’. Sociale groepsdruk, pesten, een laag zelfbeeld en faalangst komen vaak voor in de puberteit. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar door zichzelf overschreeuwen of juist terugtrekken in de klas. Ik ga daarom samen met tekentherapeut Lilian de Jong van praktijk De Binnenstebuiter aan de slag om de sociale vaardigheden van een groep pubers op een leuke, humoristische en speelse manier te vergroten.

Het kunstzinnig bezig zijn (zoals tekenen, boetseren, bewegingsoefeningen doen) en het waarnemen van kunst (zoals kijken naar beeldend werk, luisteren naar verhalen) zijn ervaringsgerichte manieren van leren. Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en je handen! Door de kunstzinnige opdrachten in deze groepstraining worden het doen, denken en voelen met elkaar verbonden.

Soms gaan de jongeren individueel aan het werk, soms samen. Ze luisteren bijvoorbeeld naar een verhaal en maken op basis daarvan een beeldend werkstuk. Zo komen de kinderen in contact met hun gevoelswereld. Ze ervaren dat je een probleem op verschillende manieren kunt oplossen, bijvoorbeeld als je niet op papier krijgt wat je in je hoofd hebt. Ze oefenen met het geven van hun mening en het luisteren naar elkaar. Ze leren zich beter op elkaar af te stemmen. Ook leren ze naar hun eigen werk en het werk van een ander te kijken en te zien dat elk werk zijn eigen waarde heeft. Dat geeft zelfvertrouwen. Want… wat je maakt en wat je ziet, ben je zelf!

We hebben veel zin in onze samenwerking met deze jongeren!

Zomervakantie!

Sigmund IjsjeI.v.m. de zomervakantie is praktijk Nieuwe Maan momenteel gesloten. Vanaf 10 augustus ben ik weer bereikbaar.

Tijd voor ontspanning, mooie nieuwe boeken en natuurlijk ijsjes! 🙂

Fijne zomer!

Ilse van Huet

Boektip 7: Mijn kind is hooggevoelig

Mijn-kind-is-hooggevoeligVoor wie?
Ouders, leerkrachten en hulpverleners van hooggevoelige kinderen

Waarom lezen?
Naar schatting is ongeveer 1 op de 5 kinderen hooggevoelig. Hooggevoeligheid ofwel hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk, maar het is geen eenduidig begrip met vaststaande criteria. In de kern houdt het in dat het centrale zenuwstelsel van hooggevoelige kinderen sterker is ontwikkeld dan bij andere kinderen. Daardoor komen indrukken en prikkels van buitenaf (zoals geluiden) bij deze kinderen intenser binnen en zijn deze kinderen zich sterker bewust van subtiele signalen of veranderingen in hun omgeving. Bovendien worden emoties door deze kinderen intenser beleefd dan door andere kinderen. Een rijk gevoelsleven hebben is een kwaliteit, maar het kan ook lastig zijn; deze kinderen kunnen daardoor snel overprikkeld en overstuur raken.

In dit boek van Ilse van den Daele en Linda T’Kindt worden de kenmerken van hooggevoeligheid uitgebreid beschreven. Ook komen de overeenkomsten en verschillen met bijvoorbeeld ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D en autisme aan bod. Zo zijn kinderen met autisme ook zeer prikkelgevoelig en gevoelig voor veranderingen, maar hebben ze in tegenstelling tot hooggevoelige kinderen bijvoorbeeld moeite met het interpreteren van non-verbale communicatie en hebben ze veel minder verbeeldingskracht.

Ik heb gesprekken gevoerd met veel hooggevoelige kinderen en jongeren. Het is heel bijzonder hoe sfeergevoelig, fantasierijk, pienter en empathisch deze kinderen vaak zijn – zo herinner ik mij een meisje dat altijd onzettend zorgzaam was naar haar chronisch zieke zusje – maar ook hoeveel ‘last’ deze kinderen of anderen in het gezin kunnen hebben van het hooggevoelig zijn. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld schuldig voelen over de conflicten tussen hun ouders, veel ‘drukte in hun hoofd’ ervaren, piekeren of dromen over kleine zaken zoals een ruzie in de klas of grote zaken zoals verlaten worden, erg hoge verwachtingen van zichzelf hebben of angstig worden bij een kleine of grote verandering in hun leven, wat zich soms uit in boze buien. Een reactie van een kind op een overgangsfase (bijvoorbeeld van basisschool naar middelbare school) is vaak een reden van ouders om hulp te zoeken. Dit boek zou ouders dan tevens tot steun kunnen zijn; ik heb het dan ook al een aantal keer uitgeleend.

Hooggevoelige kinderen hebben extra veel behoefte aan veiligheid, vertrouwen in contact, begrip en erkenning van gevoelens zoals angst en boosheid – hoewel ik dat eigenlijk voor elk kind belangrijk vind – en daarvoor worden er in dit boek handige pedagogische tips aan ouders en leerkrachten gegeven. Verder wordt besproken hoe je een kind kunt helpen bij het versterken van een positief zelfbeeld en het ontplooien van creativiteit. Overigens is het boek ‘Leven met hooggevoelige kinderen’ van Susan Marletta-Hart ook aan te raden. Daarin staan bovendien handige (visualisatie)oefeningen voor kinderen.

Gastvrouw bij Café Ouders & Co

OudersCo-fotoEenmaal per maand wordt er het Café Ouders & Co georganiseerd in het gebouw van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ik vind Café Ouders & Co een fijne en gezellige plek voor jonge ouders om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De baby’s, dreumessen en peuters kunnen er dan ook leuk spelen.

Er wordt elke keer een inspirerende lezing gegeven door een professional, bijvoorbeeld over draagdoeken, (op)voeding, taalontwikkeling, babygebaren, borstvoeding, homeopathie bij jonge kinderen, enzovoorts.

Aan dit mooie initiatief draag ik regelmatig mijn steentje bij. Zo zijn Marlies Meenks en ik gastvrouwen bij het volgende Café Ouders & Co op vrijdag 5 juni 2015.

Vanaf 8.45 uur ben je dan van harte welkom met je kind(eren) op de Govert Flinckstraat 1 te Zutphen! Het thema is dan ‘het maken van foto’s van je kind’.

 

Boektip 6: Hoogbegaafdheid bij kinderen

hoogbegaafdheid bij kinderenVoor wie?

Voor ouders, leerkrachten en hulpverleners van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (vermoedelijke) hoogbegaafdheid

Waarom lezen?

Veel ouders die vermoeden of ontdekken dat hun kind hoogbegaafd is, stuiten op onbegrip of vooroordelen vanuit de omgeving, hebben (opvoedings)vragen en zijn op zoek naar steun en herkenning. Over ‘heel slim zijn’ wordt vaak gedacht dat het ‘fijn en makkelijk’ is voor het kind, maar het kan veel moeilijkheden met zich meebrengen. Ik heb hoogbegaafde kinderen ontmoet die zich vervelen en onderpresteren op school, faalangst hebben ontwikkeld of gedragsproblemen laten zien in de klas of thuis, soms al op jonge leeftijd. Deze kinderen zijn erg gevoelig en zich vaak bewust van het ‘anders’ zijn dan leeftijdgenoten, waarmee ze soms zelfs worden gepest. Dit heeft veel invloed op hun sociale gedrag en zelfbeeld. Hoogbegaafdheid wordt soms echter niet of pas laat onderkend. Bij kinderen met psychische klachten of schoolproblemen die voor hulpverlening worden aangemeld, is er het risico dat eventuele (hoog)begaafdheid over het hoofd wordt gezien.

Gedegen kennis over hoogbegaafdheid is dus belangrijk. Er bestaan meerdere goede boeken over dit thema; een aantal zijn geschreven door ouders van hoogbegaafde kinderen met persoonlijke verhalen, waar veel ouders en kinderen zich in zullen herkennen. Het boekje ‘Hoogbegaafdheid bij kinderen’ is geschreven door twee experts op dit gebied, waaronder buitengewoon hoogleraar emeritus Franz Mönks. Het boek geeft een beknopt maar wel overzichtelijk beeld van hoogbegaafdheid en het beantwoordt daarmee een aantal veelgestelde vragen van ouders. Allereerst worden er vanuit de geschiedenis verschillende theorieën en modellen beschreven over het begrip hoogbegaafdheid. Ook informatief is het deel over de huidige definitie, factoren en kenmerken van hoogbegaafdheid. Dit theoretische gedeelte wordt afgewisseld met een levendige beschrijving van kinderen met opvallende vaardigheden, uitspraken of moeilijkheden op school of thuis.

Voor begeleiding van deze kinderen thuis en op school geven de auteurs vervolgens een aantal adviezen. Er worden algemene aanbevelingen gedaan over afstemming van het type onderwijs en van het leerstofaanbod, zoals versnelling en verrijking. Een centrale boodschap is dat het belangrijk is om een ontwikkelingsvoorsprong van een jong kind tijdig te signaleren en om bij de ontwikkelingsbehoeften van een kind aan te sluiten door middel van een stimulerende omgeving. Een (vermoedelijk) hoogbegaafd kind moet zich op zijn of haar eigen tempo en niveau kunnen ontwikkelen. ‘Het niet onderkennen, negeren of zelfs afremmen van leergierigheid kan een gezonde ontwikkeling belemmeren’, is de visie van de auteurs, waar ik me helemaal in kan vinden. Achterin het boek staan tot slot een aantal handige adressen, websites en opleidingsmogelijkheden voor mensen die zich willen specialiseren in hoogbegaafdheid.

Naar mijn idee zouden behalve geïnteresseerde ouders ook leerkrachten en jeugdhulpverleners dit vlot geschreven boekje moeten lezen. Hoogbegaafdheid komt namelijk bij ongeveer 2,5 procent van de kinderen voor. Passend onderwijs, met als uitgangspunt de mogelijkheden en de begeleidingsbehoefte van een kind, is voor elk kind belangrijk om zich goed te kunnen ontwikkelen, om gezien te worden in zijn of haar eigenheid, plezier te hebben op school en een positief zelfbeeld op te bouwen. Dat geldt ook zeker voor een hoogbegaafd kind!

Heb je een vermoeden van (hoog)begaafdheid bij je kind of wil je meer weten over onderzoek naar het intelligentieniveau van je kind? Klik dan hier dan voor meer informatie.

Boektip 5: Baby in een droomritme

Baby Droomritme voorkantVoor wie?

Voor jonge ouders met een (soms of vaak) onrustige en moeilijk in- of doorslapende baby.

Waarom lezen? 

Dit boek kan waardevol zijn als je als jonge ouder wel eens of misschien heel vaak met je handen in je haar zit omdat je baby niet goed slaapt. Ik heb zelf ervaring gehad met een baby die moeilijk in- en doorsliep en toen was ook voor mij de ‘objectieve’ informatie uit dit boek een fijn steuntje in de rug. Er staat bijvoorbeeld informatie in over de slaapcycli van baby’s en de ontwikkeling van hun dag- en nachtritme.

Het is duidelijk dat auteur Stephanie Lampe dit boek heeft geschreven als ervaringsdeskundige. Ze schrijft op een betrokken, begripvolle en eerlijke manier. De ondertitel van dit boek is: ‘Het recept voor een blije baby tot 1 jaar’. Het woord ‘recept’ spreekt tot de verbeelding, maar vind ik echter niet passend, omdat het suggereert dat je wat kant-en-klare hulpmiddelen en trucjes toepast en hup, je baby gaat slapen. Dat is valse hoop. Elk kind en ook elke baby is uniek en heeft een eigen temperament en specifieke behoeftes, dus het is nu eenmaal – met veel liefde en geduld – uitpuzzelen wat werkt voor jouw baby. Die nuancering komt in het boek wel naar voren.

Er worden verschillende oorzaken gegeven voor onrustig gedrag en huilen en er worden op basis daarvan verschillende methoden beschreven om je baby (meer) ritme en regelmaat te bieden. Die kun je als leidraad gebruiken om je eigen gewenste methode te vormen, zoals inbakeren.

De auteur heeft wel een duidelijke visie – die ik deel – op de schade die wordt aangebracht wanneer je een jonge baby vaak en langdurig zonder aanwezigheid van een ouder laat huilen en ze heeft haar advies hierover op onderzoeksresultaten gebaseerd, hoewel ik de wetenschappelijke onderbouwing wat mager vind. Haar persoonlijke verhaal over haar kinderen kan herkenning geven en ‘ontschuldigend’ werken naar ouders: het ouderschap is voor velen wel eens zwaar, vooral als je een slaaptekort hebt opgebouwd!

 

Inloopmiddag woensdagmiddag 29 april 2015

Op woensdag 29 april 2015 is er een inloopmiddag bij praktijk Nieuwe Maan.

Van 14:30 uur tot 16:00 uur ben je van harte welkom om kennis te komen maken en om vragen te stellen over het opvoeden en opgroeien van je kind(eren). Koffie en thee staan klaar!

Zweedsestraat 1, ruimte 10 te Zutphen.

Boektip 4: Leer kinderen omgaan met verandering, stress en angst

stress angstVoor wie?

Voor ouders die willen leren hoe ze hun kind kunnen begeleiden bij het herkennen en reguleren van emoties, zoals angst. Het is ook een zinvol boek voor leerkrachten, want een aantal oefeningen kunnen klassikaal worden gedaan.

Waarom lezen?

De ondertitel van dit boek luidt dat het een vrolijk en positief activiteitenboek is. En dat is het zeker, qua vorm en inhoud. Het boek bevat allerlei technieken vanuit cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en mindfulness.

Wat mij er persoonlijk in aanspreekt, is dat kinderen hun verbeeldingskracht leren gebruiken bij het vinden van een oplossing voor problemen of het opbouwen van zelfvertrouwen, door middel van visualisaties, verhalen, spelletjes, ontspanningsoefeningen en tekeningen. Ook bevat het boek voor ouders een paar algemene opvoedadviezen en tips om kinderen voorlichting te geven over emoties. Daarnaast helpt het ouders aan de hand van een lijstje met vragen bewust te worden van hun eigen competenties, gevoelens en gedragingen, zoals: ‘Welke vaardigheden bezit ik om mijn kind te helpen?’, of: ‘Hoe ga ik zelf om met angst in mijn leven?’

Ik pak het regelmatig uit de kast om een werkblad te gebruiken met een kind. Zo is er het werkblad ‘Ik ben ik’ dat kinderen leert nadenken over hun kwaliteiten, door vanuit het perspectief van een ander te kijken. ‘Wat zou je beste vriend(innet)je over jou zeggen?’ Door dit op te schrijven, wordt het letterlijk zichtbaar en concreet voor een kind. Op een ander werkblad kan een kind een situatie tekenen waarop hij of zij vol zelfvertrouwen was. Dit kan helpen in spannende of onzekere situaties, zoals bijvoorbeeld een verandering van kamer of klas. Een boek vol handvatten dus!

 

 

 

Boektip 3: Relax Kids – Sprookjesmeditaties voor kinderen

Relax KidsVoor wie?

Voor alle kinderen die wel eens moeite hebben met de overgang van dag naar nacht.

Waarom lezen?

Kinderen doen de hele dag indrukken op. Veel kinderen zijn erg gevoelig voor alle prikkels uit hun omgeving en vinden het ‘druk in hun hoofd’. Net als voor volwassenen kan het voor kinderen een hele kunst zijn om de dag ’s avonds af te sluiten, naar hun ‘binnenwereld’ te gaan en tot rust te komen. In dit boekje staan korte sprookjesmeditaties die letterlijk tot de verbeelding spreken en een veilig en ontspannen gevoel oproepen bij het kind. Het kind visualiseert bijvoorbeeld dat het in de lucht vliegt en zijn of haar lichaam ontspant. Elk verhaaltje eindigt met een positieve affirmatie, zoals: ‘Ik ben vrij.’

Ik lees een kind wel eens zo’n verhaaltje voor aan het einde van een gesprek en vaak vindt hij of zij het fijn om dit thuis voort te zetten. Een knus bedritueel met papa of mama! Auteur Marneta Viegas heeft overigens nog meer meditatieboeken geschreven voor kinderen, zoals ‘De Wens Ster’ en ‘De Toverdoos’.